UPSAV

Mikulášska rezolúcia 1. Mája 1918. Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu.

Mikulášska rezolúcia 1. Mája 1918. Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu.
Autor:Hronský, Marián
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo: VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2008
Počet strán:136