UPSAV

Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov

Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov
Autor:GONĚC Vladimír – PEKNÍK Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2015
Počet strán:459

ISBN 978-80-224-1491-3