UPSAV

Milan Hodža – štátnik a politik. Tretie prepracované a doplnené vydanie.

Milan Hodža – štátnik a politik. Tretie prepracované a doplnené vydanie.
Autor:Pekník, Miroslav a kol.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Veda, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2002
Počet strán:400