UPSAV

Október 1917 a súčasnosť. Majú dejiny cestovný poriadok? Historické trajektórie a predpovede.

Október 1917 a súčasnosť.  Majú dejiny cestovný poriadok? Historické trajektórie a predpovede.
Autor:DINUŠ Peter a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2018
Počet strán:300

ISBN 978-80-224-1688-7