UPSAV

PhDr. Peter DINUŠ, PhD.

Telefón:+421 2 54789725
E-mail:peter.dinus@savba.sk
Životopis:


Narodený – 1970

1988 – 1993 – štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava
1993 – Mgr.
1994 – 1995 – Okresný úrad životného prostredia Bratislava I.
1994 – 1999 doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava
1995 – 1996 – pracovník aparátu Kresťanskodemokratického hnutia
1996 – 1998 – pracovník TV Com spol. s r. o.
1999 – PhD.
1999 – 2002 – poradca, MS SR
2002 – 2006 – pracovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu P ČR
2003 – 2005 – prednášal na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity, Praha
2006 – PhDr.
2007 – pracovník Ústavu politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:

Sovetskijj Sojuz i porazhenie socializma [Sovietsky zväz a prehra socializmu]. Recenzenti: Suslov, M. G. - Jakovleva, A. F. 1. vyd. Moskva : Vydavateľstvo Akvilon, 2022. 275 s. ISBN 978-5-906578-52-5

The Czechoslovak year 1968: an attempt to revise marxism-leninism and its political consequences. In International Critical Thought, 2023, vol. 13, iss. 2, pp. 241-255. (2022: 0.5 - IF). ISSN 2159-8282. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/21598282.2022.2163683

O zaostávaní spoločenských vied v kapitalistickej spoločnosti. In Věda a akademická svoboda v nebezpečných časech. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Epocha, s. r. o., 2023, s. 37-43. ISBN 978-80-278-0107-7

Represia v akadémii vied. In Cenzura a represe v akademickom prostředí. 1. vyd. Praha : Institut české levice, z. ú., 2023, s. 51-67. ISBN 978-80-908974-1-0

The Twilight of the Bourgeoisie in Art and Science. Major Trends in the Decline of Capitalist Society. In Philosophica Critica : international scientific journal of philosophy, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 48-73. ISSN 1339-8970.

Vývoj komunistického hnutia na Slovensku v rokoch 1989 – 1992. In Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993. Bratislava: Ústav politických vied SAV: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 486-518. ISBN 978-80-224-1920-8.

DINUŠ, Peter - DINUŠOVÁ, Dominika. Evolution of ideological discourse on post-1989 society in Slovakia. In Višegradskaja Jevropa : centraľnojevropejskij žurnal, 2020, no. 4, p. 15-22. ISSN 2686-9756

Socializmus ako idea? Ku kritike názorov profesora Axela Honnetha [Socialism as an Idea? ​To the Critique of the Opinions of the Professor Axel Honneth (in Slovak)]. In Philosophica Critica : international scientific journal of philosophy, 2021, vol. 7, no. 2, pp. 89-111. ISSN 1339-8970

DINUŠ, Peter - DINUŠOVÁ, Dominika. Evolution of ideological discourse on post-1989 society in Slovakia. In Centraľnaja Evropa : tridcať let po puti reform: problemy, vyzovy, perspektivy. Moskva: Institut Evropy Rossijskoj akademii nauk, 2021, s. 92-100. ISBN 978-5-98163-171-9

Komunistická strana Slovenska po štátnom prevrate 1989. In 1989 - 2019: 30 rokov zmien. Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 123-135. ISBN 978-80-8152-990-0

Záver. In DINUŠOVÁ, Dominika et al. José Martí a súčasnosť. Bratislava: Ústav politických vied SAV: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 204-207. ISBN 978-80-224-1912-3.

O „zabudnutí“ na Marxa. In Philosophica Critica : international scientific journal of philosophy, 2020, vol. 6, no. 2, p. 79-90. ISSN 1339-8970.

Specific aspects of the so-called dealing with the "communist" past. In Alexander Dubček and Politics with a Human Face. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, p. 110-129. ISBN 978-80-224-1840-9.

Vysoká škola politická ÚV KSČ. In Encyklopedie českých právních dějin : XXI. svazek Volby - Zákon o. - Plzeň: Ostrava : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, KEY Publishing, 2020, s. 785-788. ISBN 978-80-7418-341-6.

DINUŠ, Peter. Novosád, F.: Zabudnúť na Marxa. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2020, roč. XIII, no. 2, s. 87-96. ISSN 1337-8163. Recenzia na: Novosád, F.: Zabudnúť na Marxa / Novosád, F. - Bratislava : Iris, 2018. - ISBN 978-80-8200-020-0.

100-letie VOZNIKNOVENIJA ČECHOSLOVAKII. In Višegradskaja Evropa : centraľnoevropejskij žurnal, 2019, no. 1-2, s. 1-6. ISSN 2686-9756.

O narodnoj demokratii... In Narodnyj generalissimus : (k 140-letiju so dnjaroždenija I. V. Stalina). - Nižnij Novgorod : ООО «Fоrtuna», 2019, s. 127-132. ISBN 978-5-4465-2454-9.

O niektorých formách triedneho boja buržoázie v rámci bipolarity a nástupu unipolarity. In Svet v bode obratu : o protirečivosti vývoja civilizácie v 20. a na začiatku 21. storočia. - Bratislava : Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 63-91. ISBN 978-80224-1768-6.

Cesta k 17. novembru 1989, jeho priebeh a dôsledky. In November 1989 - politika, právo, polícia a bezpečnosť : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 6.11.2019. Editor Karol Murdza ; recenzenti Jaroslav Holomek, Vladimír Blažek. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019, s. 11-27. ISBN 978-80-8054-843-8.

O konci trajektórie VOSR vo východnej Európe. In DINUŠ, Peter et al. Október 1917 a súčasnosť : majú dejiny cestovný poriadok? Historické trajektórie a predpovede. - Bratislava : Veda, 2018, s. 173-188. ISBN 978-80-224-1688-7

LALUHA, Ivan - DINUŠ, Peter. Dialóg o civilizácii na rázcestí. In HOHOŠ, Ladislav et al. "Civilizácia na rázcestí" po polstoročí. - Bratislava : Veda, 2018, s. 9-19. ISBN 978-80-224-1689-4

Triedna demokracia. In Občianska spoločnosť. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 37-46. ISBN 978-80-8152-655-8.

Výročie pokusu o nenásilnú kontrarevolúciu v Československu. In Slovo (online), 2018, 8. 8., nestr. Dostupné na internete: <https://www.noveslovo.sk/c/Vyrocie_pokusu_o_nenasilnu_kontrarevoluciu_v_Ceskoslovensku>

Niekoľko poznámok k existujúcej politickej „kríze“. In Slovo (online), 2018, 26. 3., nestr. Dostupné na internete: <https://www.noveslovo.sk/c/Niekolko_poznamok_k_existujucej_politickej_krize>

Marxovo učenie nezlyhalo. In Slovo (online), 2018, 9. 1., nestr. Dostupné na internete: <https://www.noveslovo.sk/c/Marxovo_ucenie_nezlyhalo>

Sté výročie vzniku Československa. In Slovo (online), 2018, 14. 10., nestr. Dostupné na internete: <https://www.noveslovo.sk/c/Ste_vyrocie_vzniku_Ceskoslovenska>

Výročie pokusu o nenásilnú kontrarevolúciu v Československu. In Slovo (online), 2018, 8. 8., nestr. Dostupné na internete: <https://www.noveslovo.sk/c/Vyrocie_pokusu_o_nenasilnu_kontrarevoluciu_v_Ceskoslovensku>

Marxovo učenie nezlyhalo. In Slovo (online), 2018, 9. 1., nestr. Dostupné na internete: <https://www.noveslovo.sk/c/Marxovo_ucenie_nezlyhalo>

Oktjabr 1917-go i nastojašee = October of 1917 and the present. In Russkaja revoljucija i soveremennyj mir : Časť I. - Nižnij Novgorod : Izdateľstvo NižGMA, 2017, s. 152-157. ISBN 978-5-7032-1171-7

Vostočnoevropejskij socialism i cholodnaja vojna. In Velikaja oktjabrskaja socialističeskaja revoljucija: Istorija i sovremennosť : sbornik naučno populjarnych statej, posvjaščennyj 100 - letiju Velikoj oktjabrskoj socialističeskoj revoljuciji. - Nižnij Novgorod : OOO Fortuna, 2017, s. 212-219. ISBN 978-5-4465-1350-5

Základné smery vývoja ponovembrového politického myslenia. In PEKNÍK, Miroslav a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. I. časť. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2016, s. 585-600. ISBN 978-80-224-1514-9 (I. časť)

Socialističeskaja revoljucija: K nekotorym teoretičeskim problemam. In Revoljucii kak predmet naučnoj i filosofskoj reflekcii. - Nižnij Novgorod : Izdateľstvo Nižgma, 2016, s. 28-35. ISBN 978-5-7032-1082-6.

KOVÁČ, D. a kol.: Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, 688 s., ISBN 978-80-224-1316-9. In: Studia Politica Slovaca, 9, č. 1, 2016, s. 89-96. ISSN 1337-8163 (recenzia)

Chystá finančná oligarchia USA N. Madurovi osud S. Allendeho? In www.noveslovo.sk, 21.10.2016.

Triedne voľby. In www.noveslovo.sk, 10. marec 2016.

Kontrarevolúcia revolúciou? In www.noveslovo.sk, 31.10.2016.

Politika bez masky : Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989. Bratislava: VEDA, 2015. 239 s. ISBN 978-80-224-1439-5

The process of coming to terms with the communist past in Slovak political thinking. In The Holistic Approach to Environment, 2015, roč. 2, č. 5, s. 61-69

Buržoázny antikomunizmus ako "vyrovnávanie sa s minulosťou" v slovenskom politickom diskurze. In Studia Politica Slovaca, 2015, roč. 8, č. 2, s. 55-67. ISSN 1337-8163

Padenie v rajon periferii (na primere Slovackoj Respubliky). In Dialektika nacionalnovo i socialnovo v kontekste vozvrašenija Otečestvu statusa velikoj deržavy. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii (N. Novgorod, 22. aprela 2015). Nižnij Novgorod: Nižgma, 2015, s. 16-21

O špecifických aspektoch tzv. vyrovnávania sa s "komunistickou" minulosťou. In LALUHA, Ivan et al. Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť. Bratislava : Veda, 2014, s. 139-156. ISBN 978-80-224-1414-2.

O politickom presadzovaní antikapitalistickej alternatívy. In DINUŠ, Peter et al. Revoluce nebo transformace?  Bratislava - Praha : Veda - Filosofia, 2014, s. 125-155. ISBN 978-80-224-1371-8.

Reflection on Capitalism with Regard to the Question of Overcoming it. In Slovenská politologická revue. Slovak Journal of Political Sciences, 2014, roč. 14, č. 3, s. 255-270. ISSN 1335-9096.

K voprosu o covremennych alternativnych koncepcijach socialističeskogo dviženija. In Perspektivy mirovogo socialističeskogo dviženija v XXI veke : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii (Novgorod, 26-27 aprelja 2014 g.). Nižnij Novgorod : NižGma, s. 180-189. ISBN 978-5-7032-0959-2.

Zápas o Ukrajinu. In Frankelova spoločnosť : voľné združenie pre marxistickú teóriu a politiku, 2014, 31.3., https://leofrankel.wordpress.com/2014/03/31/zapas-o-ukrajinu/#more-338. Dostupné na internete: <http://www.leofrankel.wordpress.com>.

Predhovor. In DINUŠ, Peter et al. Otázky zamestnanosti. Bratislava : Veda - Ústav politických vied SAV, 2014. ISBN 978-80-224-0388-6.

Vyrovnávanie sa s "komunistickou" minulosťou v zrkadle záverov historického materializmu. In Slovenská politologická revue. Slovak Journal of Political Sciences, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 289-304. ISSN 1335-9096.

Spomienka na Košúty. In <http:leofrankel.wordpress.com>.

Poznatky o zmenách v hodnotovej orientácii. In  <http://leofrankel.wordpress.com/2013/02/11/poznatky-o-zmenach-v-hodnotovej-orienta...>.

Svätá buržoázia a svätý otec. In <http://leofrankel.wortpress.com/2013/02/01/73/#more-73>.

Februárová porážka buržoázie In  <http://leofrankel.wordpress.com/2013/02/11/februarova-porazka-burzoazie/>.

Ku kritike niektorých záverov vo vzťahu k marxizmu. In DINUŠ, Peter. Spor o Marxa. - Bratislava : VEDA, Ústav politických vied SAV, 2011, s. 59-82. ISBN 978-80-224-1229-2.

K problematizácii chápania autority u Hannah Arendtovej. In Filosofický časopis, 2012, roč. 60, č. 1, s. 41-53. (2012 - Current Contents). ISSN 0015-1831.

Nátlakové skupiny, novembrová provokácia a štátny prevrat 1989. In Nátlakové skupiny, subkultúry a kontrakultúry. Editor Dubnička Ivan. - Nitra : Univerzita Filozofa v Nitre, 2012, s. 22-51. ISBN 978-80-558-0180-3.

Ponovembrová cesta k demokracii? In Sloboda - rovnosť - poriadok : Kam kráčaš demokracia. 342 s. Editori Dobiaš Daniel - Eštok Gabriel - Onufrák Alexander - Bzdilová Renáta. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-979-2.

K otázke Schweickartovho modelu socializmu. In Svet v bode obratu : systémové alternatívy kapitalizmu koncepcie, stratégie, utópie. Editori Dinuš Peter, Hohoš Ladislav. - Bratislava : VEDA, Ústav politických vied SAV, 2011, s. 57-69. ISBN 978-80-224-1227-8.

Vysoká škola politická ÚV KSČ v letech 1953-1969. In DEVÁTA, Markéta et al. Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010, s. 213-249. ISBN 978-80-7285-123-2.

Nebojme sa pohľadu na dejiny. Ani KSČ. : História. In Slovo : spoločensko-politický týždenník [seriál], 14.10.2011, roč.  č., s. ISSN 1335-468X. Dostupné na internete: <http://www.noveslovo.sk/>.

Nebojme sa pohľadu na dejiny. Ani KSČ. : História. In Slovo : spoločensko-politický týždenník [seriál], 12.10.2012, roč., č., s. ISSN 1335-468X. Dostupné na internete: <http://www.noveslovo.sk/>.

Občiansky a národný princíp. In Za zrkadlom politiky. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, p. 95-109. ISBN 978-80-224-1137-0.

K reflexii vybraných aspektov spoločensko-politického vývoja po roku 1989. In DINUŠ, Peter et al. Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. - Bratislava : Veda, 2010, s. 57-73. ISBN 978-80-224-1131-8.

Svet kapitalizmu a Milan Valach. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2010, roč.  3, č. 1, s. 101-124. ISSN 1337-8163.

K reflexii vybraných aspektov spoločensko-politického vývoja po roku 1989. In Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2009, s. 50-62. ISBN 978-80-8106-016-08.

Vysoká škola politická ÚV KSČ. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2008, 2, s. 14-32. ISSN 1337-8163.

Po rokoch opäť o Marxovi a marxizme: reflexia filozofického, politologického i ekonomického rozmeru jedného teoretického dedičstva. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2009, roč. 45, č. 9, s. 13. ISSN 0139-6307.

Idea nášho vývoja. 1. vyd. Bratislava: Iris. Vlastný náklad. 2008, 81 s.

Vysoká škola politická ÚV KSČ. In: Studia Politica Slovaca,  1, 2008, č. 2, s. 14 – 32.

Pokus StB o kompromitaci arcibiskupa Berana v Ostašově. In: Paginae historiae. Sborník Národního archivu, č. 15, 2007, s. 213-230.

Českobratská církev evangelická a StB v letech 1957 – 1967. In: Securitas Imperii, 2005, č. 12, s. 363 - 371

Znovuzrození Evropy. I./II. Fragmenty k filozofii dějin. Votobia: Praha 2004, 123 s.

Českobratská církev evangelická v agenturním rozpracování StB. ÚDV: Praha 2004, 135 s.

Štátna bezpečnosť a jej prostriedky boja proti cirkvám. In: Historická revue, 15, 2004, č. 1, s. 32 - 33

Vyrovnávanie sa s komunizmom. In: Historická revue, 14, 2003, č. 11, s. 24 - 25

Biela légia. In: Historická revue, 14, 2003, č. 10, s. 28 - 29

Znovuzrození Evropy. Votobia: Olomouc 2000, 88 s.

Problém dejín a eschatológie. In: Filozofia 54, 1999, č. 6,  s. 404 – 409

O zločinoch komunizmu. In: Dilema, č. 10, 1999, s. 57 – 58