UPSAV

Pohľady na slovenskú politiku. (Geopolitika - Slovenské národné rady - Čechoslovakizmus)

Pohľady na slovenskú politiku. (Geopolitika - Slovenské národné rady - Čechoslovakizmus)
Autor:Pekník, Miroslav a kol.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2000
Počet strán:759