UPSAV

Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. I. časť

Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. I. časť
Autor:PEKNÍK Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV
Rok vydania:2016
Počet strán:648

ISBN 978-80-224-1513-2 (súbor)
ISBN 978-80-224-1514-9 (I. časť)