UPSAV

Rola politických elít pri zmene režimu na Slovensku

Rola politických elít pri zmene režimu na Slovensku
Autor:Kubín, Ľuboš
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Veda, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2002
Počet strán:177