UPSAV

Sociálno - komunikačné a rétorické hľadiská práce policajta

Sociálno - komunikačné a rétorické hľadiská práce policajta
Autor:Eva Jaššová
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Akadémia Policajného zboru SR
Rok vydania:1997
Počet strán:127