UPSAV

Terorizmus. Od komunikácie s aktérmi teroru pri oslobodzovaní rukojemníkov až po opatrenia štátov v boji proti nemu.

Terorizmus. Od komunikácie s aktérmi teroru pri oslobodzovaní 
rukojemníkov až po opatrenia štátov v boji proti nemu.
Autor:Ľubomír Cigánik, Eva Jaššová
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2006
Počet strán:375