UPSAV

The Struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon

The Struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon
Autor:Hronský, Marián
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA - Vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2001
Počet strán:407