UPSAV

CALL FOR PAPERS

Redakcia časopisu Studia Politica Slovaca pripravuje tematické číslo na tému:
"EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS 2023: SLOVAKIA AT THE CROSSROADS".
Svoje abstrakty môžete zasielať v termíne do 15. júna 2023 na politica.slovaca@savba.sk

Všetky dôležité informácie k pripravovanému tematickému číslu 1/2024 nájdete v priloženom Call for Papers.

Viac informácii o časopise Studia Politica Slovaca nájdete na webstránke periodika: http://www.sps.sav.sk/

Poster - vo formáte .pdf

CfP