UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2013

sps_01_2013.jpg
OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  DOBIÁŠ, Daniel - DOBIÁŠOVÁ, Soňa: Idea štátu v politických názoroch G. W. F. Hegela
 14  ŠABÍKOVÁ, Kristína: Sociálna spravodlivosť v ére globalizácie
 24  RUMAN, Ján: "Sociálny kapitál": kritická perspektíva a nachádzanie optimálnej signifikancie
 41  DINUŠOVÁ, Dominika: Medzinárodný imperializmus alebo globálny kapitalizmus?
 50  PROFANT, Tomáš: On the role of an intellectual
 60  POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter van: Montenegro Old and New: History, Politics, Culture and the People
   DISKUSIA
 83  LÁNSKÝ, Ondřej: Ještě jednou proti sobectví a atomismu. K Hrubcově kritice liberalismu
 98  SOLÍK, Martin: Problém uznania a jeho ukotvenie u Mareka Hrubca
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 107  MONČEKOVÁ, Andrea: Krno, S.: Ruská federácia (Od Uralu po Ďaleký východ)
 109  AUGUSTÍN, Michael: Crouch, C.: Post-Democracy
 112  ŠTEFANČÍK, Radoslav: Gizicki, W.: Political Systems of Visegrad Group Countries
 114  DINUŠ, Peter: Pullmann, M.: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu
   INFORMÁCIE
 118
 DINUŠ, Peter: Sociálne zmeny a premeny civilizácie, informácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie
   PRÍLOHA
 120  ČÁKY, Milan: Politický význam pôsobenia misie Konštantína a Metoda na území Slovenov (880 - 885), III. časť

Studia Politica Slovaca Volume 6, 2013, No. 1