UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2020

OBSAHsps_01_2020.jpg
 
   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 4  GIZICKI, Wojciech: Global and regional security. A return to military strength (?)
 18  GRIGELOVÁ, Petra: Parlamentná diplomacia ako významný faktor zahraničnej politiky Slovenskej republiky počas prvého rou samostatnosti
 41  PAJTINKA, Erik: The evolution of European Union`s diplomatic service in the pre-Lisbon period (1987 - 2009)
 51  MARMILOVA, Ekaterina: About the transformation of electoral politics and the choice of a particular country of their methods to increase the vouter turnout
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 59  BEŇA, Jozef: Dornfeldt, M. - Seewald, E.: Dejiny nemecko-slovenskej diplomacie (1922 - 1993)
 66  BRABEC, Martin: Dinuš, P. a kol.: Október 1917 a súčasnosť
 70  HLAVATÁ, Lucia: Krastev, I.: Čo príde po Európe? Zanikne Európska únia podobným spôsobom ako habsburská monarchia?
 73  HRONEC, Ondrej: Fukuyama, F.: Identita
 78  HORYNA, Břetislav: Sťahel, R.: Pojem krízy v enviromentálnom myslení
 83  MELKUSOVÁ, Helena: Perný, L.: Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie: liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus


Studia Politica Slovaca Volume 13, 2020, No. 1