UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2008

sps_02_2008.jpgOBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 3  Gbúrová, Marcela: Morálny princíp a konzervatívne hodnoty v cirkevnom, verejnom a politickom živote Jura(ja) Janošku
 14  Dinuš, Peter: Vysoká škola politická ÚV KSČ
 33  Plávková, Oľga: Verejná mienka o vývoji slovenskej spoločnosti do roku 2015
 55  Krejčí, Oskar: Energetická bezpečnost USA
 74  Sorby, Karol: Korene militantného islamu na Blízkom východe
   PERSONÁLIE
 91  Minulosť a prítomnosť maďarsko-slovenských vzťahov očami diplomata a historika. Rozhovor Jozefa Kissa s Ferencom Borosom
   ARCHÍV, DOKUMENTY, SVEDECTVÁ, REFLEXIE
 102  Šucha, Jozef: Diskusný príspevok na konferencii - Veda, médiá a politika. Smolenice 17. - 19. októbra 2007
 104  Vereš, Juraj: Národná obroda - príbeh jedných mienkotvorných novín
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 108
 Poláčková, Zuzana: Modood, Tariq: Multiculturalism. A Civic Idea, Polity Press, Cambridge 2007, 193 strán
 109  Dinuš, Peter: Žižek, Slavoj: Mluvil tu někdo o totalitarismu? Tranzit. Praha 2007, 274 strán
   INFORMÁCIE
 112  Krno, Svetozár: Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre
 115  Mattová, Irina: 15. výročie založenia Inštitútu politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
 121  Koziak, Tomáš: Prešovské politologické dni v znamení medzikultúrneho dialógu

Studia Politica Slovaca Volume 1, 2008, No. 2