UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2009

sps_02_2009.jpg OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 3  Zajac-Vanka, Peter: Vedomostná ekonomika ako súčasť rodiacej sa postkapitalistickej spoločnosti
 20  Grešková Lucia: Organizácia a extrémizmus - ako organizácia podmieňuje násilie 
 29  Sorby, Karol: Soviestsko-americké súperenie na Blízkom východe koncom 50. rokov 20. storočia
 42  Gasior, Grzegorz: Cieślarova platforma - národnostná otázka v Tešínsku v období stalinizmu
 58  Poláčková, Zuzana - Duin, Pieter van: Portugal and Slovakia in European comparison: Some historical, political and multicultural observations
 71  Záhořík, Jan: Nástin americké politiky v Africe
   PERSONÁLIE
 81  Pekník, Miroslav: Ferdinand Juriga
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 95  Leško, Erik: Dinuš, Peter (ed.): Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2009, 144 s.
 97  Timura, Viktor: Koloman Ivanička a kolektív: Kreativita, invencia, inovácia - stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. Ekonóm, Bratislava 2009, 362 s.
   INFORMÁCIE
 100
 Sokolová, Milena: Inštitucionálne aspekty zahraničnej politiky - nové trendy v komparatívnej perspektíve. Medzinárodná vedecká konferencia
 102  Zálešák, Tomáš - Krištof, Pavol, - Martinkovič, Marcel: Katedra politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

Studia Politica Slovaca Volume 2, 2009, No. 2