UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2010

sps_02_2009.jpg OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 3  Pekník, Miroslav a kolektív: Tendencie vývoja politického systému
 54  Macháček, Ladislav: Výsledky z výskumu občanov SR maďarskej národnosti
 80  Klátiková, Elena: Kyberfenomén a ilúzie Matrixu
 105  Popély, Árpád: Maďarská menšina počas pražskej jari a v prvých rokoch normalizácie
 117  Záhořík, Jan: Faktory politické nestability v Republice Kongo v širší perspektivě
   PERSONÁLIE
 132  Musil, Miroslav: Diplomat a stratég Milan Rastislav Štefánik (pri príležitosti 130. výročia narodenia)
 140  Marušiak, Juraj: Šimečkovo zmáhanie sa s utópiou a jeho cesta k otvorenej spoločnosti
 155  Kmeť, Norbert: Cesta Milana Šimečku k disentu
   RECENZNÝ ČLÁNOK
 159  Dinuš, Peter: Nevyhnutnosť systémovej zmeny
   INFORMÁCIE
 169
 Kucharčík, Rudolf: Ústav politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy
 172  Petrovičová Eleonóra: Osobnosti slovenskej politiky - Ivan Dérer. Informácia o konaní vedeckej konferencie v rámci Dní Milana Hodžu

Studia Politica Slovaca Volume 3, 2010, No. 2