UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2012

sps_02_2012.jpg
OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  SLOBODNÍKOVÁ, Marcela: Problémy analýzy politickej kultúry - Srbsko, Chorvátsko a Slovinsko
 30  ŠTEFANČÍK, Radoslav: Antiimigračný apel Švajčiarskej ľudovej strany
 44  KRPALA, Karol: Ideológia ako sociálna mytológia (Ideologická problematika z hľadiska kategórie mýtu)
 63  KOBUS, Andrzej: Rok 1989 - čas prelomu a transformácie v Poľsku a v Československu
 76  KURUCZ, Milan: Dvojaké občianstvo v maďarskom politickom diskurze v rokoch 1998 - 2010
   DISKUSIA
 94  HRUBEC, Marek: Intersubjektivní podmínky spravedlnosti
 105  SEKERÁK, Marián: Úvahy o charaktere a metodológii súčasnej politickej vedy
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 126  ČERNÁ, Karolína: Young, I. M.: Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii
 127  GARBARČÍK, Peter: Dinuš, P. - Hohoš, L. (eds.): Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu (koncepcie, stratégie, utópie)
 129  DUNAJ, Ľubomír: Habermas, J.: K ústave Európy
 131  TAKÁČ, Peter: Dinuš, P. a kol.: Spor o Marxa
   INFORMÁCIE
 140
 SOKOLOVÁ, Milena: Perspektívy a výzvy Vyšehradskej skupiny - budúcnosť regionálnej spolupráce strednej Európy. Medzinárodné vedecké konferencie
 142  PETROVIČOVÁ, Eleonóra: Anton Štefánek v rámci 8. ročníka Dní Milana Hodžu
 145  PEKNÍK, Miroslav: Za Mariánom Hronským
 147  KMEŤ, Norbert: PhDr. Jozef Jablonický, DrSc.
   PRÍLOHA
 149  ČÁKY, Milan: Politický význam pôsobenia misie Konštantína a Metoda na území Slovenov (868 - 880), II. časť

Studia Politica Slovaca Volume 5, 2012, No. 2