UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2016

OBSAHsps_02_2016.jpg

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  DALBERG, Dirk Mathias: From class-society to a democracy in permanence. Peter Uhl`s "Progam of social self-management"
 24  SŤAHEL, Richard: Environmentalizmus ako politická filozofia pre antropocén
 42  SIVIČEKOVÁ, Jana: Myslenie Andreja Siráckeho v kontexte spoločenského diania v 50. a 60. rokoch 20. storočia
 50  DUIN, Pieter C. van: Between Bohemia and Russia: Ľudovít Štúr, Slovak identity, and the controversies of the Slavic world
 74  VRÁBEL, Ferdinand: Sarajevský atentát a zákulisie medzinárodnej politiky
   PERSONÁLIE
 86  DINUŠOVÁ, Dominika: José Martí
   DISKUSIA
 114
 ŠMIHULA, Daniel: Nikolaj Viktorovič Starikov a jeho Geopolitika. Kritický pohľad
 130  PULIKOWSKI, Piotr: Španielske protestné strany, španielsky protestný občan a heslo "politická a demokratická obnova" ako vzorový príklad pre Európu?
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 148  VRÁBEL, Ferdinand: Dedijer, V.: Sarajevo 1914
 151  RAPČANOVÁ, Slavomíra: Krno, S.: Himalájske veľmoci
 156  PROFANT, Tomáš: Borckington, D.: Celebrity Advocacy and International Development
   INFORMÁCIE
 160  MAJTÁN, Michal: Podnetná kniha zo 60. rokov minulého storočia má už 50 rokov

Studia Politica Slovaca Volume 9, 2016, No. 2