UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2017

OBSAH
sps_02_2017.jpg
   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  SORBY, Karol, R.: Začiatok cesty Saddáma Husajna na vrchol irackej politickej scény (Dva úspešné prevraty vedené Stranou Bact v júli 1968)
 23  POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter C. van: Portugal, Slovakia, and the political Counter-Reformation of the twentieth century (1910-1939)
 48  VRÁBEL, Ferdinand: Vojna a politika: politické súvislosti bitky pri Zborove (2. júla 1917)
   PERSONÁLIIE
 67  DINUŠOVÁ, Dominika: Flora Tristán - socializmus a feminizmus
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 90  ZLATANOVIĆ, Sanja - MARUŠIAK, Juraj: Podolinská, T. - Hrustič, T. (eds.): Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku
 96  VOPAT, Zdeněk: Solík, M. (ed.): Rozpory a alternativy globálního kapitalismu
 104  PROFANT, Tomáš: Jansen, J. C. - Osterhammel, J.: Decolonization: A Short History
 111  LYSÝ, Jozef: Krno, S. a kol.: Ľudovít Štúr - Európan, národovec a reformátor
   INFORMÁCIE
 114  VRÁBEL, Ferdinand: Projekt "Osobnosti slovenskej politiky"

Studia Politica Slovaca Volume 11, 2017, No. 2