UPSAV

Osobnosti

  • Osobnosti – J. Uher (dar) – osobné zápisky a úvahy s charakterom politickej autobiografie

 

Kartón osobnosti