UPSAV

Vstup sovietskych vojsk v auguste 1968, ŠtB, bezpečnostné opatrenia

 

Materiály Dr. Kóňa

  • Vstup sovietskych vojsk v auguste 1968 – časť IV.: Problematika ministerstva vnútra, organizačná štruktúra
  • Vstup sovietskych vojsk v auguste 1968 – časť V.: Zmluva medzi vládami ČSSR a ZSSR o dočasnom pobyte sovietskych vojsk, akcie vysokoškolákov, previerky a iné dokumenty

Kartón 1

Kartón 2