UPSAV
Zoradiť:
Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948 – 1989
Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948 – 1989
1997, 272s. autor: Štefanský, Michal; Zágoršeková, Marta (eds.)
Milan Hodža – štátnik a politik. Druhé vydanie
Milan Hodža – štátnik a politik. Druhé vydanie
1994, 188s. autor: Pekník, Miroslav a kol.
Obnova demokratickej spoločnosti
Obnova demokratickej spoločnosti
1994, 120s. autor: Tomášek Ladislav; Sedliak, Július
Posledné dni Uhorska
Posledné dni Uhorska
1990, 46s. autor: Fabián, Juraj
Povstanie bez  legiend
Povstanie bez legiend
1990, 355s. autor: Jablonický, Jozef
Tvorivosť - piata dimenzia
Tvorivosť - piata dimenzia
1984, 206s. autor: Zelina, Miron; Jaššová, Eva