UPSAV
Zoradiť:
(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov Vyšehradskej skupiny.
(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov Vyšehradskej skupiny.
2015, 220s. autor: MARUŠIAK Juraj – HALÁSZ Ivan – GNIAZDOWSKI Mateusz
Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 – 1913)
Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 – 1913)
2015, 230s. autor: JURČIŠINOVÁ Nadežda
Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov
Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov
2015, 459s. autor: GONĚC Vladimír – PEKNÍK Miroslav a kolektív
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Polemika
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Polemika
2015, 304s. autor: SOLÍK Martin (ed.)
Alexander Dubček – jeho doba a súčasnosť
Alexander Dubček – jeho doba a súčasnosť
2014, 224s. autor: LALUHA Ivan a kolektív
Česko-slovenská historická ročenka 2013
Česko-slovenská historická ročenka 2013
2014, 312s. autor: GONĚC Vladimír (editor)
Európsky sociálny model –  čo ďalej?
Európsky sociálny model – čo ďalej?
2014, 480s. autor: BLAHA Ľuboš (editor)
Otázky zamestnanosti
Otázky zamestnanosti
2014, 72s. autor: ŠABÍKOVÁ, Kristína (ed.)
Revolúcia alebo transformácia?
Revolúcia alebo transformácia?
2014, 288s. autor: DINUŠ, Peter – HOHOŠ, Ladislav – HRUBEC, Marek a kol.
Česko-slovenská historická ročenka 2012
Česko-slovenská historická ročenka 2012
2013, 336s. autor: GONĚC Vladimír (editor)
Ekonomická demokracia dnes. Od teórie k praxi
Ekonomická demokracia dnes. Od teórie k praxi
2013, 104s. autor: DINUŠ, Peter – ŠABÍKOVÁ, Kristína (eds.)
Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultural and Institutional Factors
Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultural and Institutional Factors
2013, 240s. autor: MARUŠIAK, Juraj – POLÁČKOVÁ, Zuzana ET AL.
Internal Cohesion of the Visegrad Group
Internal Cohesion of the Visegrad Group
2013, 180s. autor: MARUŠIAK, Juraj et al.
Is Visegrad still a Central European „Trade Mark“?
Is Visegrad still a Central European „Trade Mark“?
2013, 204s. autor: MARUŠIAK, Juraj et al.
Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického
Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického
2013, 550s. autor: KMEŤ, Norbert – SYRNÝ, Marek a kolektív
Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí
Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí
2013, 192s. autor: POLÁČKOVÁ, Zuzana
Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník
Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník
2012, 826s. autor: Pekník, Miroslav a kolektív
« 1 2 3 4 5 6 7 »