UPSAV
Zoradiť:
Spor o Marxa
Spor o Marxa
2011, 208s. autor: Dinuš, Peter a kolektív
Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu - koncepcie, stratégie, utópie
Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu - koncepcie, stratégie, utópie
2011, 312s. autor: Dinuš, Peter – Hohoš, Ladislav (eds.)
Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista
Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista
2010, 680s. autor: Pekník, Miroslav a kol.
Mezinárodní politika
Mezinárodní politika
2010, 752s. autor: Krejčí, Oskar
Teória štátu a práva
Teória štátu a práva
2010, 400s. autor: Šmihula, Daniel
Vyrovnávanie sa s minulosťou?
Vyrovnávanie sa s minulosťou?
2010, 136s. autor: Dinuš, Peter
Za zrkadlom politiky
Za zrkadlom politiky
2010, 305s. autor: Marušiak, Juraj a koletkív
ГЕОПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ
ГЕОПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ
2010, 424s. autor: КРЕЙЧІ, Oскар
Alexander Dubček, politik, štátnik, humanista
Alexander Dubček, politik, štátnik, humanista
2009, 408s. autor: Laluha, Ivan; Petrovičová Eleonóra; Pekník Miroslav (eds.)
Ferdinand Juriga - ľudový smer slovenskej politiky
Ferdinand Juriga - ľudový smer slovenskej politiky
2009, 448s. autor: Pekník, Miroslav a kolektív
Marx a spoločenské zmeny po roku 1989
Marx a spoločenské zmeny po roku 1989
2009, 144s. autor: Dinuš, Peter (ed.)
Symbióza médií a politiky
Symbióza médií a politiky
2009, 156s. autor: Jaššová, Eva; Orban, Karol; Šmihula, Daniel (eds.)
Zahraniční politika USA
Zahraniční politika USA
2009, 429s. autor: Krejčí, Oskar
Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
2008, 387s. autor: Marušiak, Juraj; Sládek, Kamil; Zelenák, Peter (eds.)
« 1 2 3 4 5 6 7 »