UPSAV

Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národno-osvetový pracovník

Ústav politických vied SAV
Historický ústav SAV
Slovenská národná knižnica

Vás pozývajú

na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národno-osvetový pracovník

Martin, 23. – 24. júna 2011
Slovenská národná knižnica
Konferenčná sála

PROGRAM KONFERENCIE