UPSAV

Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume

15. - 16. 10. 2019

Aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

vedecká konferencia pre doktorandov
 
Informačný list vo formáte .pdf
 
Plagat_Vyzvy.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informačný list vo formáte .pdf