UPSAV

Prezentácia - Veda médiá a politika

veda-media-polit_01.jpgVEDA, vydavateľstvo SAV a Európsky sociálny fond zorganizovali dňa 17. apríla 2008 prezentáciu zborníka „Veda, médiá a politika“ v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave. Zborník statí vznikol na podklade vedeckej konferencie „Globalizácia, veda, vzdelávanie, médiá, politika.

Na organizovaní konferencie a príprave zborníka sa významnou mierou podieľal Ústav politických vied SAV a Katedra žurnalistiky FF UKF Nitra v rámci projektu VEGA MŠ SR – SAV „Slovenská politická kultúra po roku 1989“.


veda-media-polit_02.jpg veda-media-polit_03.jpg