UPSAV

Pozvánka na diskusiu: Budúcnosť Československa a socializmu optikou českých a slovenských disidentov

Ústav politických vied SAV, v. v. i., v spolupráci so Slovenským združením pre politické vedy a Bratislavským medzinárodným inštitútom liberálnych štúdií (BISLA) organizuje v piatok 1. decembra 2023 o 14.00 hod. diskusiu ku knihe vedeckého pracovníka ústavu doc. Dirka Dalberga. Ako popisovali disidenti v Československu reálny socializmus a ako videli budúcnosť?

Kniha "Politisches Denken im tschechoslowakischen Dissens: Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka und Petr Uhl (1968-1989)" vyšla na jar tohto roku v stuttgartskom vydavateľstve ibidem-Verlag. Moderátorom diskusie bude Juraj Marušiak.

Podujatie sa bude konať v slovenskom jazyku v priestoroch BISLA na Grösslingovej ulici 53 v Bratislave.


image_thumb