UPSAV

Dni Milana Hodžu 19. - 29. jún 2018

 

XIV. ročník

Celkový program


ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SAV
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, MARTIN
KATEDRA POLITOLÓGIE FF UPJŠ KOŠICE
KATEDRA POLITOLÓGIE A EUROÁZIJSKÝCH ŠTÚDIÍ FF UKF NITRA


Vás pozývajú
na
vedeckú konferenciu
 

MATÚŠ DULA

politik, právnik a národný činiteľ


21. – 22. júna 2018
Zborová sieň Evanjelickej cirkvi a. v.
ulica M. R. Štefánika 17
Martin

PROGRAM KONFERENCIE - s. 1
PROGRAM KONFERENCIE - s. 2