UPSAV

Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník

Ústav politických vied SAV
Historický ústav SAV
Slovenská národná knižnica

Vás pozývajú

na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník

Martin, 28. – 29. júna 2012
Slovenská národná knižnica
Konferenčná sála

PROGRAM KONFERENCIE