UPSAV

Pokračovanie nabudúce

Ústav politických vied SAV

Vás pozýva
na vedecko-umelecké sympózium
pri príležitosti ukončenia grantového projektu VEGA
"Marx a spoločenské zmeny po roku 1989"

POKRAČOVANIE NABUDÚCE

Termín
15. január 2015 od 13:30 h
Miesto:
Pálffyho palác, Zámocká ulica č. 47, Bratislava

PROGRAM SYMPÓZIA