UPSAV

Umenie Slovákov z Vojvodiny na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (odborná prednáška)

Občianske združenie Krajanský inštitút
Komunitné centrum Kalab
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Vás pozývajú na odbornú prednášku a následnú diskusiu na tému:

Zápis do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO ako stimul kreativity: príklad fujary a slovenského naivného maliarstva v Srbsku

Prednášajúca: Dr. Gordana Blagojević

Dátum: 29. 9. 2022 o 18.00 h
Miesto konania: Komunitné centrum Kalab na Zámockej 5 v Bratislave

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE