UPSAV

Prezentácia Stalinowska Slowacja

stalinowska_slowacja_01.jpgÚstav politických vied SAV zorganizoval 21. februára 2008 prezentáciu a diskusiu ku knihe Stalinowska Słowacja. Proces „burżuazyjnych nacjonalistów“ w 1954 roku vydanej vydavateľstvom TRIO vo Varšave v roku 2006, ktorej autorom je Mgr. Grzegorza Gąsiora  z Varšavskej univerzity.  Podujatie moderoval vedecký pracovník ÚPV SAV Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Predmetná publikácia vznikla na základe štúdia archívnych materiálov, analyzuje kampaň a súdny proces proti tzv. slovenským buržoáznym nacionalistom (Gustáv Husák a spol.) v roku 1954.

Podujatia sa zúčastnili o. i. pracovníci Ústavu politických vied SAV, Historického ústavu SAV, Katedry medzinárodných politických vzťahov FMV EU Bratislava, Katedry politológie a európskych štúdií FF UKF Nitra, Ústavu pamäti národa, Matice slovenskej. Na prezentácii a diskusii sa aktívne zúčastnil aj Chargé d Affaires ad interim PR v Slovenskej republike Bogdan Wrzochalski.
stalinowska_slowacja_02.jpg stalinowska_slowacja_03.jpg
stalinowska_slowacja_04.jpg stalinowska_slowacja_05.jpg