UPSAV

Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch

Ústav politických vied SAV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenská národná knižnica
Katedra politológie FF UPJŠ Košice
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF Nitra
Historický ústav SAV

Vás pozývajú
na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch


Martin 26. – 27. júna 2014
Slovenská národná knižnica
Konferenčná sála

PROGRAM KONFERENCIE


Rekapitulácia Dní Milana Hodžu - Milan Hodža, osobnosť, ktorá spája (Eleonóra Petrovičová)

Dni Milana Hodžu

24. 6. - 29. 6. 2014
X. ročník