UPSAV

Predčasné parlamentné voľby 2023 – pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska?

Predčasné parlamentné voľby 2023 – pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska?

Vedecká konferencia
 

„Snap elections to the parliament 2023 – will Slovakia follow in the footsteps of Poland and Hungary?

Academic conference

30. novembra 2023 / 30 November 2023

Zasadacia miestnosť THS ÚSV SAV (5. poschodie), Klemensova 19, Bratislava

Conference room Technical and Administrative Office for the Social Sciences Institutes in Bratislava, Klemensova 19, Bratislava 5th Floor

9.00 hod. – 17.15 hod. 9.00 a.m. – 5.15 p.m.


PROGRAM / PROGRAMME

ABSTRACTS