UPSAV

DR. IVAN MARKOVIČ - politik, legionár, publicista

Ústav politických vied SAV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenská národná knižnica
Katedra politológie FF UPJŠ Košice
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF Nitra

Vás pozývajú
na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

DR. IVAN MARKOVIČ
politik, legionár, publicista


Martin 25. – 26. júna 2014
Slovenská národná knižnica
Konferenčná sála

PROGRAM KONFERENCIE


   Od Ľudovíta Štúra k Milanovi Hodžovi a k súčasnej generácii (Eleonóra Petrovičová)


Dni Milana Hodžu

23. 6. - 28. 6. 2014
XI. ročník