UPSAV

KONFERENCIA „BYŤ TÝM INÝM“ FORMOVANIE PODÔB ŠTÁTU, VEREJNÝCH INŠTITÚCIÍ A POLITIKY PO ROKU 1989

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV

Vás pozývajú na konferenciu

„BYŤ TÝM INÝM“
FORMOVANIE PODÔB ŠTÁTU, VEREJNÝCH INŠTITÚCIÍ A POLITIKY PO ROKU 1989
(KONFERENCIA JE VENOVANÁ SOCIOLOGICKÉMU ODKAZU PIERRA BOURDIEUA)


Dátum: 6. 10. 2022
Miesto konania: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova ul., miestnosť č. 236, 2. poschodie

PROGRAM KONFERENCIE