UPSAV

The National Silesian Movement in Postcommunist Poland: Between Democracy and Nationalism

Ústav politických vied SAV
Ústav etnológie SAV

organizujú odborný seminár na tému

"The National Silesian Movement in Postcommunist Poland: Between Democracy and Nationalism"


Lektor: Dr. Tomasz Kamusella, Reader in Modern History, University of St. Andrews (Spojené kráľovstvo)

Termín: 13. januára 2017 o 10.00 hod.

Miesto: Zasadačka spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava, 5. poschodie. Seminár sa koná v anglickom jazyku.

Prosíme Vás o potvrdenie účasti na seminári na e-mailovej adrese:
juraj.marusiak@savba.sk

Ústav politických vied SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, tel.: 02-54789724
Ústav etnológie SAV, Klemensova 19, 811 09 Bratislava, tel.: 02-52964707

Pozvánka na seminár