UPSAV

Minority Policies in Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective

Minority Policies in Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective


Organizer: Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences
(Ústav politických vied SAV, ÚPV SAV)

Venue: Zasadačka pavilónu spoločenskovedných ústavov SAV, Bratislava,
Dúbravská cesta 9 (ground floor)
Bratislava, 16 September 2014

CONFERENCE PROGRAM