UPSAV

Politické vedy - 1998 - 2000

Ročník 2000  thumbpv042000  thumbpv032000  thumbpv022000  thumbpv012000
Ročník 1999  thumbpv0499 thumbpv0399   thumbpv0299 thumbpv0199 
Ročník 1998  thumbpv0498  thumbpv0398 thumbpv0298   thumbpv0198

Ústav politických vied SAV
vydával v rokoch 1998 - 2000 v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici časopis Politické vedy. V roku 1998 vyšiel prvý ročník. Periodicita bola štvrťročná a obsahom sú najmä študie z oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov a súčasných dejín.

Politické vedy
časopois pre politológiu - najnovšie dejiny - medzinárodné vzťahy

Hlavný redaktor: Prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc.

Výkonní redaktori:
PhDr. Daniela Ježovicová
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Redakčná rada:
Prof JuDr. Ján Azud, DrSc.
Doc. PhDr. Silvia Miháliková, CSc.
Doc. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
Doc. N. P. Narbut
Prof. Vilen N. Ivanov
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
PhDr. Jozef Jablonický, DrSc.
JuDr. Štefan Šebesta
Dr. Peter Jůza
PhDr. Michal Štefanský, CSc.
PhDr. Jozef Kiss, CSc.
Doc. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
Prof. Howard Williams
Prof. Iain McLean Doc.
Doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.