UPSAV

Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista

Ústav politických vied SAV
Historický ústav SAV
Slovenská národná knižnica v Martine

Vás pozývajú

na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista

Martin, 24. – 25. júna 2010
Slovenská národná knižnica
Konferenčná sála


PROGRAM KONFERENCIE