UPSAV

Martin Rázus - politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ

Ústav politických vied SAV spoluorganizoval  medzinárodnú vedeckú konferenciu

Martin Rázus

politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ

Podujatie sa uskutočnilo v Martine – v Aule Biblickej školy na Memorandovom námestí v dňoch 26. – 27. júna 2008.

Program konferencie