UPSAV

Európsky sociálny model: čo ďalej?

Ústav politických vied SAV
Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre
a
Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Vás pozývajú na

medzinárodnú vedeckú konferenciu
pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku

Európsky sociálny model: čo ďalej?


Konferencia sa uskutoční v dňoch 8.-9. októbra 2013
v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 12 v Bratislave.

PROGRAM KONFERENCIE