UPSAV

Dni Milana Hodžu 20. - 30. jún 2017


XIII. ročník

Celkový program


ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SAV
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, MARTIN
KATEDRA POLITOLÓGIE FF UPJŠ KOŠICE
KATEDRA POLITOLÓGIE A EUROÁZIJSKÝCH ŠTÚDIÍ FF UKF NITRA


Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Samuel Zoch politik, verejný a cirkevný činiteľ


Martin 22. – 23. júna 2017
Centrum kresťanského vzdelávania
ulica M. R. Štefánika 17
Aula Biblickej školy

PROGRAM KONFERENCIE