UPSAV

Dni Milana Hodžu 20. - 21. jún 2019

XV. ročník


 
ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SAV
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
 
CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, MARTIN
 
KATEDRA POLITOLÓGIE FF UPJŠ KOŠICE
KATEDRA POLITOLÓGIE A EUROÁZIJSKÝCH ŠTÚDIÍ FF UKF NITRA
 
Vás pozývajú
na
vedeckú konferenciu
 

DR. EMIL STODOLA

politik, právnik a politický mysliteľ


20. júna 2019
Centrum kresťanského vzdelávania ulica M. R. Štefánika 17, Martin

21. júna 2019
Zborová sieň Evanjelickej cirkvi a. v. ulica M. R. Štefánika 17, Martin
 
 
PROGRAM KONFERENCIE