UPSAV

REPUBLIKA ČESKO-SLOVENSKO

Ústav politických vied SAV,
Štátny archív v Bratislave,
Štátny pedagogický ústav,
Múzeum Slovenského národného povstania,
Kysucké múzeum v Čadci,
Žilinský samosprávny kraj,
Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach,
Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstvo kultúry SR


Vás pozývajú na vedeckú konferenciu pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov
 

REPUBLIKA ČESKO-SLOVENSKO

Od monarchie k vlastnému štátu
Ilúzie verzus realita

Pálffyho palác,
Zámocká ulica č. 47, Bratislava
17. – 19. apríla 2018
 
PROGRAM KONFERENCIE