UPSAV

Religious Organizations in Social and Public Life: Best Practices of V4EaP for Belarus

ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
pozýva
NA SEMINÁR

Religious Organizations in Social and Public Life: Best Practices of V4EaP for Belarus
Piatok, 12. júna 2015 o 10:00 hodine

Prednáška sa koná v ruskom jazyku, prezentácia je pripravená v jazyku anglickom.

Prednášajúca: Dr. Natalia Kutuzova – Institute of Philosophy of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

Miesto konania: Pavilón spoločenských vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava (zasadačka na prízemí)

R.S.V.P.: Juraj Marušiak, PhD. (juraj.marusiak@savba.sk)

Podrobnejšie informácie: Juraj Marušiak, PhD., tel.: +421-2-54789725-6

Prezentácia sa bude konať v rámci študijného pobytu Dr. Natalie Kutuzovej na Ústave politických vied SAV, financovaného z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Pozvánka vo formáte .pdf