UPSAV

Marxova filozofia dejín po roku 1989

ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VÁS POZÝVA
NA VEDECKÚ KONFERENCIU


MARXOVA FILOZOFIA DEJÍN A PROBLEMATIKA POLITICKÝCH I ĎALŠÍCH SPOLOČENSKÝCH ZMIEN PO ROKU 1989

Miesto: Malé kongresové centrum, VEDA, vydavateľstvo SAV, Štefánikova 3, Bratislava
Dátum: 4. jún 2009

Program konferencie