UPSAV

Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)

Univerzitná knižnica v Bratislave
Nadácia M. R. Štefánika
Ústav politických vied SAV


Vás srdečne pozývajú
na vernisáž výstavy

Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)


ktorá sa uskutoční

dňa 10. februára 2016 o 16.00 h
v Univerzitnej knižnici, Ventúrska 11, Bratislava

POZVÁNKA na vernisáž